НИЕ ПОМАГАМЕ НА ВАШИЯТ БИЗНЕС ДА СЕ РАЗВИВА. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

setting
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Сертификационният процес се осъществява в няколко основни етапа

trophy
ОБУЧЕНИЯ

Предлагаме богато портфолио от практически курсове, семинари и обучения

plane
ОДИТИ ОТ ВТОРА СТРАНА

Одиторският ни екип е квалифициран да провежда вътрешни одити

check
ПРОВЕРКА НА СЕРТИФИКАТ

Направете запитване за валидността на издаден от нас сертификат

НОВИНИ

image

Семинар на тема „Безопасност на храната и измами с храни“

На 28.06.2017 г. ще се проведе семинар на тема „Безопасност на храната и измами с храни“. Разглежданите по време на семинара теми саразработени от водещ експерт в хранителната индустрия и одитор с дългогодишен опит в сферата на международните схеми ISO 22000 и FSSC 22000.

прочетете повече
image

Ревизия 2017 на ISO 31000 „Управление на риска“

Стандартът ISO 31000 „Управление на риска. Указания“ предоставя принципи и общи указания за управление на риска, подходи за взимане на решения, определяне и постигане на цели и методи за подобряване на ефективността.

прочетете повече
image

Предстоящо обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013

СИ АЙ България планира да проведе следващото от поредицата обучения, а именно обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013 в периода 25-26.05.2017 г. Обучението за вътрешен одитор по ISO 27001:2013 е много полезно за организации...

прочетете повече

Ползите за вашият бизнес

Принос за корпоративния успех
Принос за корпоративния успех и доброто име на една организация чрез насърчаване на търговията и взаимното признаване, управлението на качеството, околната среда, безопасността на храните, информационната сигурност и условията на труд;
Признание на постиженията в национален и международен мащаб
Съдействие при признаване в национален и международен мащаб постиженията на дадена организация посредством независима оценка на внедрените системи за управление;
Синхронизиране на практики и „бизнес езиците” на комуникация
Подпомагане синхронизиране на практики и на „бизнес езиците” на комуникация на сертифицирани фирми от различни държави и континенти;
Ефективност и постоянно усъвършенстване
Подпомагане синхронизиране на практики и на „бизнес езиците” на комуникация на сертифицирани фирми от различни държави и континенти;
Увереност при вземането и осъществяването на ефективни решения
Увереност при вземането и осъществяването на ефективни решения, чрез които да постигате реални бизнес резултати.

Защо да изберете нас?

СИ АЙ България прилага индивидуален подход и се стреми да отговори адекватно на конкретните нужди на всеки свой клиент.

Разполагаме с широкоспектърна палитра от служители и одитори от експертна, професионална, сертификационна и езикова гледна точка.

Ръководим се от високи етични и морални норми и гарантираме сигурност и конфиденциалност на предоставяната ни клиентска информация в цялостния процес на одиторски услуги.

Планираме провеждането на всички одити с помощта на информационна система, като минимизираме разходите и времето за реализацията им.

Нашите приоритети

Популяризиране на международните управленски стандарти
Да популяризираме международните управленски стандарти като продуктивен метод за повишена конкурентоспособност, развитие и добри бизнес практики;
Подпомагане на клиентите
Да подпомагаме клиентите си в техния стремеж за израстване и непрекъснато подобряване чрез обективните ни експертни оценки и констатации;
Отговор на разнообразното търсене на нашите клиенти
Да отговаряме на разнообразното търсене на нашите клиенти чрез предприемане на действия по разширяване на обхвата ни на акредитирана сертификация за организации с най-различен предмет на дейност;
Максимално удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни
Да осигуряваме адекватен одиторски ресурс, сигурна софтуерна среда и висококвалифициран персонал за максимално удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни;
Успешна интерпретация на изискванията на международните стандарти
Чрез профилирани обучителни дейности да подпомагаме своите клиенти успешно да интерпретират изискванията на международните стандарти и променящите им се версии.