Ревизия 2017 на ISO 31000 „Управление на риска“

image

Ревизия 2017 на ISO 31000 „Управление на риска“

Стандартът ISO 31000 „Управление на риска. Указания“ предоставя принципи и общи указания за управление на риска, подходи за взимане на решения, определяне и постигане на цели и методи за подобряване на ефективността. Преразглеждането му открива предимствата на по-лесното управление на риска.

Проектът за актуализация на ISO 31000:2009 „Управление на риска - Принципи и указания“ започва през март 2015 г. и понастоящем е достъпен за обществено обсъждане (DIS).

Работата по актуализирането на стандарта следва определена цел: управлението на риска да бъде по-лесно и разбираемо за ползвателите. Това се постига чрез използване на недвусмислена терминология, изясняваща основните принципи в управлението на риска по логичен и разбираем начин.

Новият проект е по-кратък от сега действащия стандарт. Той включва някои значителни подобрения, като значението на човешките и културни фактори за постигане на целите на организацията. Набляга се на внедряването на управление на риска при процеса на вземане на решения. Цялостното послание на ISO 31000 остава непроменено – управлението на риска да се интегрира в стратегическата и оперативната система.

Предстои последен етап преди публикуването на стандарта – приключване на работата по преразглеждането му в неговата крайна фаза (FDIS). Новата версия се очаква да бъде публикувана в края на 2017 г. или началото на 2018 г.