Преминаване към версия 4.1 на стандарт FSSC 22000

image

Преминаване към версия 4.1 на стандарт FSSC 22000

Един от въпросите, разисквани по време на годишните дни на хармонизация по FSSC 22000 през октомври/ноември 2017 г., е новата версия 4.1 на стандарта. Версията е публикувана през декември 2016, като считано от 01/01/2018 г. одитите по стандарта не могат да бъдат извършвани по предходната версия. Промените са свързани с публикуването на версия 7.1 на основните изисквания на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) през месец май 2017 г., резултатите от оценката на версия 4.1 на FSSC 22000 от Европейската организация по акредитация (ЕА), уточняване и корекция на текста на FSSC 22000 версия 4 в резултат на обратна връзка от бизнеса, сертификационните и акредитационните органи.

Повече за конкретните промени в новата версия можете да прочетете на интернет страницата на FSSC.