График за обучения през 2018 г.

image

График за обучения през 2018 г.

СИ АЙ България има удоволствието да обяви публикуването на графика на предстоящите обучения за 2018 година.

Обучения през 2018 г.:

Дати за провеждане: 26-27.04.2018 г.

Тема на обучението: Курс за вътрешни одитори на система за управление на качеството

Продължителност на обучението: 2 (два) дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 9-11.05.2018 г.

Тема на обучението: Курс за вътрешни одитори на система за управление на информационната сигурност + новия общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Продължителност на обучението: 2 (два) дни + 1 / 2 (половин) ден за GDPR

Цена: 180лв. без ДДС за двудневния модул. 280лв. без ДДС за модула, включващ GDPR.
За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 16-18.05.2018 г.

Тема на обучението: Курс за вътрешни одитори на системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд

Продължителност на обучението: 3 (три) дни

Цена: 280лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 14-15.06.2018 г.

Тема на обучението: Курс за вътрешни одитори на система за управление на енергията.

Продължителност на обучението: 2 (два) дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 21-22.06.2018 г.

Тема на обучението: Курс за Сигурност на лични данни и изисквания на GDPR – организационни и технически решения, базирани на популярни стандарти (ISO 27001, BS 10012)

Продължителност на обучението: 1,5 дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма.

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.