Публикуван е новият график за обучения през 2017 г.

image

Публикуван е новият график за обучения през 2017 г.

СИ АЙ България има удоволствието да обяви публикуването на графика на предстоящите обучения за 2017 година. В портфолиото от предлагани курсове фигурират вече познати теми като „Запознаване със стандарт ISO 9001:2015“, както и редица нови, свързани със системите за безопасност на храните, системите за управление на енергийната ефективност съгласно ISO 5001 и други.

График за провеждане на обучения през 2017 г.:

Дати за провеждане: 25-26.05.2017 г.

Тема на обучението: Вътрешен одитор на СУИС съгласно ISO 27001:2013.

Продължителност на обучението: 2 (два) дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 22-23.06.2017 г.

Тема на обучението: Запознаване със стандарт ISO 9001:2015. Основни разлики в клаузите и изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Вътрешен одитор на СУК съгласно ISO 9001:2015.

Продължителност на обучението: 2 (два) дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 27-29.09.2017 г.

Тема на обучението: Вътрешен одитор на интегрирани СУ съгласно ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 и ISO 22000:2005 с фокус хранителната индустрия.

Продължителност на обучението: 3 (три) дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 04-06.10.2017 г.

Тема на обучението: Запознаване със стандарт ISO 9001:2015. Основни разлики в клаузите и изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 и ISO 14001:2015. Вътрешен одитор по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Продължителност на обучението: 3 (три) дни

Цена: 280лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 16-17.11.2017 г.

Тема на обучението: Системи за безопасност на храните по ISO 22000/HACCP/FSSC.

Продължителност на обучението: 2 (два) дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

Дати за провеждане: 14-15.12.2017 г.

Тема на обучението: Системи за управление на енергийната ефективност съгласно ISO 5001. Запознаване със стандарта и нормативните изисквания за енергийна ефективност.

Продължителност на обучението: 2 (два) дни

Цена: 180лв. без ДДС. За повече от един участник от една организация – 15% отстъпка за всеки следващ участник.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма.

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.