Предстоящо обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013

image

Предстоящо обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013

СИ АЙ България планира да проведе следващото от поредицата обучения, а именно обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013 в периода 25-26.05.2017 г. Обучението за вътрешен одитор по ISO 27001:2013 е много полезно за организации, които желаят да поддържат система за управление на информационната сигурност (СУИС). Посредством комбинация от презентации и обсъждане на реални казуси се цели усвояване и развиване на знания и умения за прилагане на стандарта и осигуряване на ефективно функциониране, поддържане и развитие на СУИС, както и за провеждане и докладване на резултатите от вътрешен одит. Лекторът е Водещ одитор, акредитиран по ISO 27001:2013 системи за управление на информационната сигурност на СИ АЙ България, със значителен опит в СУИС. Участвалите в обучението и успешно преминали тест ще получат сертификат за вътрешен одитор по ISO 27001:2013.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма.

*В случай че до крайния срок за записване желаещите да се обучават са по-малко от 6 човека, СИ АЙ България си запазва правото да отмени провеждането на обучението.