Новини

image

Курс "Сигурност на лични данни и изисквания на GDPR – организационни и технически решения, базирани на популярни стандарти (ISO 27001, BS 10012)"

Сертификейшън Интернешънъл България ООД организира обучителен курс на тема СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ НА GDPR – ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ПОПУЛЯРНИ СТАНДАРТИ (ISO 27001, BS 10012).

image

Курс "Вътрешен одитор на системи за управление на енергийна ефективност"

Сертификейшън Интернешънъл България ООД (СиАй България) планира да проведе обучение за вътрешен одитор на системи за управление на енергията. Курсът е много полезен за организации, които имат или им предстои да внедрят система за управление на енергията съгласно международния стандарт ISO 50001:2011. Участвалите в обучението и успешно преминали тестове ще получат сертификати за вътрешен одитор по ISO 50001:2011.

image

Курс "Вътрешен одитор по ISO 27001:2013. Новият общ регламент за защита на личните данни (GDPR)"

Сертификейшън Интернешънъл България (СиАй България) ООД планира да проведе обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013 и курс, посветен на новия общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

image

Masterpiece of World Opеra

По повод коледните празници СИ АЙ България имаше честта да бъде един от спонсорите на четвъртото издание на събитието Masterpiece of World Opеra...

image

Atos откри център за ИТ компетенции в София, удвоява броя на служителите си

Глобален ИТ център за компетенции откри официално френският доставчик Atos в София. Решението за откриването му е взето в края на 2016 г., след сключване на договор за партньорство с Coca-Cola Hellenic Bottling Company и придобиването на българския интегратор “Инфопартнерс”.

image

Публикуван нов стандарт ISO 17717

Нов стандарт ISO 17717 касаещ метеоролигичните балони бе публикуван наскоро. Той очертава минималните изисквания за тяхното производство и методите за изпитване за да се гарантира качеството, надежността и дълготрайността.

image

Промени в данъчния кодекс щял да спести 1,1 млн. лв. на фирмите, твърдят от НАП

Около 200 000 български фирми, които всяка година не осъществяват дейност през дадена година, няма да са задължени да подават и годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане...

image

Последна актуализация на ISO 45001 - юли 2017 г.

Резултатите от гласуването във връзка с ISO 45001 са обявени и можем да потвърдим, че гласуването е положително. Това означава, че разработването на ISO 45001 ще продължи. Следващият етап от разработването на стандарта, както и очакваният времеви мащаб, ще бъдат обявени след следващата среща на ISO комисията през септември. Публикуването вероятно ще бъде през първата половина на 2018 г.

image

Отмяна на обучението „Вътрешен одитор на интегрирани Системи за управление съгласно ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 и ISO 22000:2005 с фокус върху хранителната индустрия“

Поради голямата ангажираност на лектора обучението „Вътрешен одитор на интегрирани Системи за управление съгласно ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 и ISO 22000:2005 с фокус върху хранителната индустрия“, планирано да се проведе в периода 27-29.09.2017 г., се отлага за неопределено време.

image

Семинар на тема „Безопасност на храната и измами с храни“

На 28.06.2017 г. ще се проведе семинар на тема „Безопасност на храната и измами с храни“ (Food security and food fraud understanding). Разглежданите по време на семинара теми са разработени от водещ експерт в хранителната индустрия и одитор с дългогодишен опит в сферата на международните схеми ISO 22000 и FSSC 22000.

image

Ревизия 2017 на ISO 31000 „Управление на риска“

Стандартът ISO 31000 „Управление на риска. Указания“ предоставя принципи и общи указания за управление на риска, подходи за взимане на решения, определяне и постигане на цели и методи за подобряване на ефективността. Преразглеждането му открива предимствата на по-лесното управление на риска.

image

Предстоящо обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013

СИ АЙ България планира да проведе следващото от поредицата обучения, а именно обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013 в периода 25-26.05.2017 г. Обучението за вътрешен одитор по ISO 27001:2013 е много полезно за организации, които желаят да поддържат система за управление на информационната сигурност (СУИС).

image

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „Добри и безопасни условия на труд"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

image

Публикуван е новият график за обучения през 2017 г.

СИ АЙ България има удоволствието да обяви публикуването на графика на предстоящите обучения за 2017 година. В портфолиото от предлагани курсове фигурират вече познати теми като „Запознаване със стандарт ISO 9001:2015“, както и редица нови, свързани със системите за безопасност на храните, системите за управление на енергийната ефективност съгласно ISO 5001 и други.

image

Съвременните аспекти на информационната сигурност

Според глобално проучване на PwC, предприятията увеличават инвестициите си в стратегии за информационна сигурност, в стандарти за сигурност като ISO 27001, в облачно базирани услуги по киберсигурност и в защита на системите за мобилни разплащания.

image

СИ АЙ България с акредитация за ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Горди сме да съобщим, че в резултат на задълбочена и детайлна оценка на Акредитационната служба на Обединеното Кралство (UKAS), считано от 15-ти юни 2016 година СИ АЙ България е акредитирана да упражнява сертификационна дейност съгласно новите версии на стандарти ISO 9001:2015 Система за управление на качеството и ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда.

image

СИ АЙ България с акредитация за EN ISO 50001:2011

СИ АЙ България има честта да съобщи на своите партньори, настоящи и бъдещи клиенти, че като ексклузивен представител на Certification International UK за територията на България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватска, Македония, Албания и Косово е акредитирана да одитира и издава сертификати по стандарт EN ISO 50001:2011.

image

Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

СИ АЙ България, в желанието си да бъде максимално полезна на своите настоящи и бъдещи клиенти, Ви информира за предстоящи грантови схеми, финансирани по оперативните програми на ЕС в България, които биха Ви подпомогнали във Вашата оперативна дейност и бизнес развитие.

image

Си Ай България с нов адрес

В унисон с разрастващата се дейност и в отговор на изискванията на динамичната бизнес-среда Си Ай България направи още една стъпка към подобряване на условията, в които предлага услугите си. От месец април 2014 година нашите клиенти и партньори могат да ни намерят в новия ни офис...