OHSAS 18000
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАБОТА

image

OHSAS 18001 е най-популярният стандарт, регламентиращ създаването и поддържането на система за управление и подобряване на благосъстоянието, здравето и безопасността на работещите. Той е съвместим с други системи за управление и е приложим за организации с дейност в производството, търговията и услугите.

Сертификацията по OHSAS 18001 се признава във всички европейски страни и е подходяща за всяка организация, която желае да ограничи рисковете за здравето и безопасността на своите служители, посетители и клиенти.

СИ АЙ България предлага сертификация по OHSAS 18001 на организации в широк спектър от промишлени и търговски сектори.

ПОЛЗИТЕ ОТ OHSAS 18000 ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

  • OHSAS 18000 Ви насочва как да създадете своя собствена рамка на здравословни и безопасни условия, което ви позволява да интегрирате процесите и техните контроли в една и съща система за управление;
  • Демонстрира, че не сте ангажирани само със здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите си, но също така и с тези на всички заинтересовани страни и изпълнители, които влизат на територията на Вашата организация;
  • Идентифициране на опасностите и въвеждане на контроли за тяхното управление;
  • Свеждане до минимум рисковете от работните паузи, оказващи влияние върху производството, чрез намаляване на произшествията;
  • Осигуряване на служителите безопасна работна среда;
  • Осигуряване на стабилна система за поддържане и непрекъснато подобряване показателите на здравословната и безопасна работна среда;
  • Поддържане на съответствието със законовите изисквания;
  • Намаляване на рисковете за здравето и безопасността, както и на разходите, свързани с лошите показатели на здравословната и безопасна работна среда;
  • Подобряване репутацията на Вашата организация и увеличаване възможностите за развитие на нови дейности.

СИ АЙ България е акредитирана от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) да предоставя услуги по сертифициране на системи за управление на здраве и безопасност при работа. Свържете се с нас, за да разберете как СИ АЙ България може да съдейства на Вашата организацията по отношение сертификация по OHSAS 18001.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА