НАССР
АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КРИТИЧНИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
– СИСТЕМИ ЗА САМОКОНТРОЛ

image

НАССР е система за анализ на опасностите и критичните контролни точки, която се концентрира по-скоро върху предотвратяването на опасностите, отколкото върху изследването на крайния продукт. Тя включва идентифициране на възможните опасности и изготвяне на план за тяхното предотвратяване.

Независимо дали организацията функционира в сферата на хранително-вкусовата или фармацевтичната промишленост или се занимава с дистрибуция, прилагането на системата НАССР дава възможност да докажете пред своите клиенти и партньори, че хигиената и безопасността на храните са приоритет в дейността Ви.

ПОЛЗИТЕ ОТ НАССР ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

  • Идентифициране на опасностите (биологични, химични и физични), оценяване на риска и въвеждане на контрол на опасностите чрез единен системен подход;
  • Осигуряване на превантивен контрол с оглед елиминиране или минимизиране до допустимите лимити на опасностите;
  • Демонстриране ангажираността на Вашата организация към съблюдаване изискванията за безопасност на храните;
  • Укрепване доверието на клиентите и заинтересованите страни в овладения подход на организацията за управление безопасността на храните;
  • Очертаване на рамка за производство на безопасни хранителни продукти и защита на потребителя;
  • Осигуряване на конкурентно предимство;
  • Подобряване репутацията на Вашата организация, както на вътрешните, така и на международните пазари;
  • Защита на организацията при възникване на конфликт на интереси.

Свържете се с нас, за да разберете как СИ АЙ България може да съдейства на Вашата организацията по отношение сертификация по НАССР.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА