Новини

image

СИ АЙ БЪЛГАРИЯ - стартира проект за подпомагане на бизнеса във връзка с икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 11.08.2020 г. СЕРТИФИКЕЙШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ /СИ АЙ БЪЛГАРИЯ/ ООД стартира изпълнението на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" със сключен договор за БФП BG16RFOP002-2.073-7923-C01.

image

Си Ай България - Ние сме на ваше разположение!

Считано от 16-20/03/2020, офисът на СИ АЙ България ООД няма да работи. Подготвяме се да започнем дистанционна работа, от домовете си, от следващата седмица – 23/03/2020. Ако междувременно има неотложен въпрос, по който бихте искали да се свържете с нас, можете да го направите по имейл – office@ci-bg.net или на мобилните ни телефони, с които разполагате.

image

ОП "Иновации и кокурентоспособност"- процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

Цел на процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията

image

Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?

Нулев глад ("Zero Hunger") е една амбициозна цел на Обединените нации за устойчиво развитие и тема на тазгодишния Световен ден на храните. Международните стандарти на ISO са все по близо до този девиз, като показват, че са ценни инструменти за постигането му.

image

КУРС - Сигурност на лични данни и изисквания на GDPR – организационни и технически решения, базирани на популярни стандарти (ISO 27001, BS 10012)

Сертификейшън Интернешънъл България ООД организира обучителен курс на 29-30.11.2018 г. - тема СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ НА GDPR – ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ПОПУЛЯРНИ СТАНДАРТИ (ISO 27001, BS 10012).

image

КУРС - Вътрешни одитори по ISO 9001:2015

Сертификейшън Интернешънъл България ООД организира обучителен курс за вътрешни одитори по ISO 9001:2015. Курсът е много полезен за организации, които са мигрирали скоро своята сертификация към новата версия на ISO 9001 и желаят да поддържат система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

image

КУРС - Вътрешен одитор на системи за управление на безопасност при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018

Сертификейшън Интернешънъл България ООД (СиАй България) планира да проведе обучение за вътрешни одитори на системи за управление на безопасност при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018. Участвалите в обучението и успешно преминали тестове ще получат сертификати за вътрешен одитор по ISO 45001:2018.

image

Курс "Сигурност на лични данни и изисквания на GDPR – организационни и технически решения, базирани на популярни стандарти (ISO 27001, BS 10012)"

Сертификейшън Интернешънъл България ООД организира обучителен курс на тема СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ НА GDPR – ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ПОПУЛЯРНИ СТАНДАРТИ (ISO 27001, BS 10012).

image

Курс "Вътрешен одитор на системи за управление на енергийна ефективност"

Сертификейшън Интернешънъл България ООД (СиАй България) планира да проведе обучение за вътрешен одитор на системи за управление на енергията. Курсът е много полезен за организации, които имат или им предстои да внедрят система за управление на енергията съгласно международния стандарт ISO 50001:2011. Участвалите в обучението и успешно преминали тестове ще получат сертификати за вътрешен одитор по ISO 50001:2011.

image

Курс "Вътрешен одитор по ISO 27001:2013. Новият общ регламент за защита на личните данни (GDPR)"

Сертификейшън Интернешънъл България (СиАй България) ООД планира да проведе обучение за вътрешни одитори по ISO 27001:2013 и курс, посветен на новия общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

image

Masterpiece of World Opеra

По повод коледните празници СИ АЙ България имаше честта да бъде един от спонсорите на четвъртото издание на събитието Masterpiece of World Opеra...