Обучения - ISO 22000/ FSSC

image

ISO 22000/ FSSC 22000 – Системи за управление на безопасността на храните. Изисквания към всяка организация в хранителната верига.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на безопасността на хранителните продукти съгласно ISO 22000, Codex Alimentarius, ISO/TS 22002-1 и FSSC 22000. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандартите и ще получите ценна информация какви действия трябва да бъдат предприети за ефективното им внедряване в организацията. Ще се запознаете с изискванията за управление на безопасността на храните и за контрола върху вредните вещества, за да се гарантира, че храната, която се предлага, е безопасна за консумация. Ще се запознаете със съществените елементи за осигуряване на безопасността на храните на всички нива на хранителната верига до крайния етап на консумация:

  • обмен на информация;
  • управление на системата;
  • програми - предпоставки;
  • принципи на системата НАССР;
  • Допълнителни изисквания за FSSC 22000 сертификация.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.