Обучения - ISO 9001

image

ISO 9001 - Системи за управление на качеството. Изисквания. Подобряване на бизнеса. Оценка на бизнес рискове.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на качеството съгласно ISO 9001. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандарта и ще получите ценна информация какви действия трябва да бъдат предприети за ефективното му внедряване в организацията. Ще научите методи за оценка на бизнес рискове, управление на ресурси, подобряване на бизнеса (съгласно изискванията на ISO 22301), наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление на качеството, както и как се управлява непрекъсваемостта на бизнеса.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.