Обучения - ISO 14001

image

ISO 14001 - Системи за управление на околната среда. Изисквания. Оценка на аспектите по околна среда. Законови изисквания.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандарта и ще получите ценна информация какви действия трябва да се предприемат за ефективното му внедряване в организацията. Ще Ви бъде полезен за оценка на аспектите на замърсяване на околната среда, за идентифициране на законовите и други изисквания, управление на извънредни ситуации, както и за по-добро осмисляне на философията за наблюдение, измерване и непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.