Обучения - ISO 50001

image

ISO 50001 - Системи за управление на енергията. Изисквания. Оценка на енергийните аспекти. Енергийно планиране. Енергийно обследване. Планиране на управлението на енергията.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на енергията съгласно ISO 50001. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандарта и ще получите ценна информация какви действия трябва да предприемете за ефективното му внедряване в организацията. Ще Ви бъде полезен за оценка на енергийните аспекти, енергийно обследване, както и за планиране и управление на енергията. Ползите от семинара се изразяват в получаване на информация и убеденост за способността разходите за енергийни ресурси и потреблението на енергийни ресурси да бъдат редуцирани и по този начин околната среда да се опази и рентабилността на организацията да се подобри.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.