Обучения -
Пълномощник/представител на ръководството,
отговарящ за системите за управление

image

Пълномощник/представител на ръководството, отговарящ за системите за управление

Целта на курса е да се придобият умения за ефективно поддържане на системи за управление. Чрез обсъждане на реални казуси ще бъдат усвоени и развити знания и умения за:

  • Разбиране и коректно интерпретиране на изискванията на съответния стандарт
  • Адекватна оценка на съответствието на системата за управление с изискванията на конкретните стандарти
  • Уверено изпълнение на задълженията на представителя на ръководството

Обучението за пълномощник/представител на ръководството е с различна продължителност и зависи от опита на участниците и необходимостта от усвояване на специфична за всеки конкретен стандарт информация.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.