FSSC 22000 СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

image

FSSC 22000 е международен стандарт, разработен от и притежание на Фондацията за безопасност на храните – Холандия. Той е базиран на ISO стандартите в сферата на хранителната индустрия и покрива ключови изисквания на други стандарти и програми за безопасност на храните.

FSSC 22000 предоставя рамка за ефективно управление на отговорностите в организацията по отношение безопасността на храните. Признат е от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), което позволява всяка сертифицирана организация да използва сертификата си, за да спази изискванията на глобалните търговци на едро и дребно или на добре познати фирми със световно известни марки хранителни продукти.

От сертификация съгласно FSSC 22000 могат да се възползват производители на храни, независимо от големината и оперативната им сложност и без значение дали са частни или държавни и дали имат търговска дейност. Всяка организация може да провери дали отговаря на изискванията на този стандарт чрез осъществяването на одит за съответствие на системата за безопасност на храните.

Системата за управление на безопасността на храните се интегрира добре с други системи за управление като например ISO 9001 и ISO 14001.

FSSC сертификацията като признат аналог на IFS сертификацията

Едни от най-големите търговски вериги като METRO Cash&Carry, Carrefour, Пикадили, Kaufland, LIDL България признават FSSC 22000 като аналог на IFS. Основната разлика между IFS и FSSC 22000 е, че търговските вериги изискват сертификация по IFS, когато възлагат на даден производител производството на собствените си „частни търговски марки“ (Private labels). Одитите за съответствие с изискванията на IFS се извършват по възлагане от страна на търговските вериги, а одитите за съответствие с изискванията на FSSC 22000 – при изявено желание от страна на клиент, независимо от това къде ще се реализира произведеният продукт.

РАЗЛИКИ МЕЖДУ BRC И FSSC 22000

До момента няма цялостна съпоставка между изискванията на двете схеми, въпреки че всички признати от GFSI схеми и одити се оценяват по едни и същи критерии. Схемите са притежание на различни организации и се управляват по различни начини. BRC схемата включва преглед на разработената документация и одит на внедрените изисквания на PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни).

FSSC 22000 одитите включват одит спрямо изискванията както на PAS 220, така и одит съгласно изискванията на ISO 22000 и допълнителните изисквания на Фондация FSSC.

ПОЛЗИТЕ ОТ FSSC 22000 ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

  • Мощна система за управление, напълно интегрирана в цялостната система за управление на организацията и в съответствие с други стандарти като ISO 9001 и ISO 14001;
  • Стабилна методология за "Анализ на опасностите и управление на риска", основана на НАССР принципите и способност за подобрение на ефективността и ефикасността на безопасността на храните;
  • Понижаване на експлоатационните разходи посредством непрекъснато подобряване на процесите и получената в резултат оперативна ефективност;
  • Подход към разработването и управлението на стандарта, ориентиран към множество заинтересовани страни – клиенти, доставчици, персонал;
  • Доверие на международно и ISO равнище, изградено върху одобрението от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI);
  • Установяване на общ език с помощта на международните стандарти, гарантиращ консистентност в международен план по отношение прилагането на схемата и осигуряващ възможност за сравнителен анализ;
  • Поддържане на съответствие с нормативните и регулаторни изисквания;
  • Подобрено управление на риска посредством по-добра съгласуваност и проследимост на продукта;
  • Повишаване нивото на удовлетвореност на клиентите чрез осигуряване на продукти, трайно отговарящи на техните изисквания за качество, безопасност и гаранция за произход.

Свържете се с нас, за да разберете как СИ АЙ България може да съдейства на Вашата организацията по отношение сертификация по FSSC 22000.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА