Обучения -
Одитори и водещи одитори на системи за управление

image

Одитори и водещи одитори на системи за управление

Участниците в курсовете за одитори и водещи одитори се запознават с изискванията за извършване на одит за установяване на съответствие с международни стандарти и придобиват умения за провеждане на одити на системи за управление. По време на курса чрез обсъждане на реални казуси ще бъдат усвоени и развити знания за:

  • Принципи, процедури, техники и методи на одит на системи за управление;
  • Съдържание на документите на системи за управление;
  • Идентификация на продукти, производствени процеси, спецификата им и крайната им употреба;
  • Методи и техники за осигуряване на ефективно функциониране, поддържане и развитие на системи за управление;
  • Подготовка на доклад и анализ на резултати от одит с оглед реална полза за организацията.

Обучението за одитори и водещи одитори е с различна продължителност и зависи от опита на участниците и необходимостта от усвояване на специфична за всеки конкретен стандарт информация.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.