Често задавани въпроси

Какво е сертификация?

Сертификацията е процес на оценка на съответствието на даден продукт, услуга, процес или система за управление спрямо изисквания на даден стандарт. Процесът на оценка се нарича одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие с изискванията на стандарта, за който се издава сертификата.

Защо да сертифицирате системата си за управление?

Сертификация на система за управление е напълно подходяща, ако очаквате търсенето на предлаганите от Вас продукти или услуги да се повиши, ако вземате участие в обществени поръчки, ако планирате да спечелите нови бизнес партньори или да стигнете до европейски и международни пазари или ако искате да получите мнение от независима организация за ефективността на управление. Повече за ползите от сертификацията можете да получите ТУК

Има ли издаденият сертификат срок на валидност?

Сертификатът, който получавате като доказателство за съответствие с изискванията на конкретен стандарт, е с тригодишен срок на валидност, след което трябва да бъде подновен. Поддържането на валидността на сертификата се удостоверява посредством извършването на регулярни одити, провеждани ежегодно по време на 3-годишния срок на валидност на сертификата.

Какво се случва, когато сертификатът вече не е валиден?

Сертификатът няма да бъде валиден, ако не се проведе одит в организацията за повече от една календарна година, ако по време на одит се установят несъответствия с изискванията на конкретен стандарт и не се закрият в определен от водещия одитор срок или ако изтече срокът му на валидност. Без сертификат не можете да докажете на своите партньори и клиенти, че системата Ви е оценена като надеждна от независима организация.

Какво е трансфер на сертификация?

Трансферът на сертификация е прехвърляне на вече съществуваща сертификация на система за управление от една към друга сертификационна организация независимо от причините, поради които е взето решение за прехвърляне. Трансфер е възможен само за валидни сертификации преди изтичане на валидността на сертификата, при които са провеждани регулярни одити за потвърждаване валидността на сертификация. Попитайте нашите експерти за повече информация относно трансферирането на сертификат или акредитацията на сертификационни схеми чрез ЛИНК ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.

Колко струва и кога се плаща сертификацията?

Цената на СИ АЙ България за извършването на сертификационни одити включва всички разходи, свързани с процеса на сертификация – пътни разходи, такси за акредитация, такси за издаване на сертификат и лого, одиторски хонорари и др. Не се изискват допълнителни такси за апликация и управление на сертификацията. Не се изискват извънредни такси за преиздаване на сертификат в случай на промяна в наименование, адрес или друга промяна, неизискваща непременно провеждане на одит за установяване на промяната.

Таксата за провеждането на всеки одит се описва във финансово предложение, потвърждава се с договорни отношения и се заплаща по банков път съгласно конкретните договорни отношения между сертифициращата и сертифицираната организация.

Спешно ми трябва сертификат. За колко време мога да го получа?

Сертификат се издава след успешно приключил одит за оценка на съответствието на системата за управление. Времето за приключване на процеса на сертификация зависи от готовността на сертифицираната организация за провеждане на одит и от необходимото време за провеждане на одита в зависимост от параметрите на одитираната организация. Ако имате внедрена система за управление или сте в процес на внедряване и участвате в конкурси или ако партньорите и клиентите Ви изискват сертификат, свържете се с нас , за да обсъдим възможностите и сроковете за сертифициране.

Ако имате други въпроси, използвайте формата за връзка с нас . Ние експедитивно ще отговорим на всяко Ваше запитване.