Обучения

image

СИ АЙ България предлага богато портфолио от практически курсове, семинари и обучения по различни теми. Те са разработени да отговорят на нуждите на наши клиенти и партньори и се водят от опитни квалифицирани лектори и одитори. Възможно е да се организират отворени (open courses) и специализирани (in house courses) курсове, провеждани на място в организацията или извън нея в учебни зали на СИ АЙ България, оборудвани с най-модерна техника. Участвайки в тях, ще получите:

 • знания за специфични изисквания на стандартите в зависимост от темата на всяко конкретно обучение;
 • указания за подходящо съдържание на разработваната документация на системи за управление;
 • възможност за идентифициране на специфични изисквания към продукти, услуги и производствени процеси;
 • разбиране за основни методи и техники за прилагане на стандартите за осигуряване на ефективно функциониране, поддържане и развитие на системи за управление;
 • разбиране за основни методи и техники за прилагане на стандартите за осигуряване на ефективно функциониране, поддържане и развитие на системи за управление;
 • информация за основните принципи, процедури, техники и методи на одит на системи за управление;
 • умения за подготовка на доклад и анализ на резултатите от одит с оглед реална полза за организацията.

След всяко обучение ще придобиете увереност относно основните ползи от действащата система за управление и ще можете да мотивирате своите колеги да изпълняват внедрените изисквания. При успешно преминаване на съответния курс ще получите сертификат за проведено обучение.

Семинарите са с продължителност между един и два дни, а лекторите са акредитирани одитори с дългогодишен опит.

В обученията са включени учебни материали, кафе паузи, обяд и за всеки следващ участник от същата организация е предвидена отстъпка от стойността на цената за даден курс.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ

Интерпретация, тълкуване, прилагане и внедряване на изискванията на международно признати стандарти:

ОБУЧЕНИЯТА СА ПОДХОДЯЩИ ЗА:

 • Организации, на които им предстои или са в процес на разработване и внедряване на системи за управление. Наличието на обучен Представител на Ръководството и обучени вътрешни одитори е предпоставка за успешното завършване и управление на процеса по разработване и внедряване;
 • Вече сертифицирани организации, които планират да квалифицират свои специалисти като Представители на Ръководството на системи за управление и/или като вътрешни одитори;
 • Вече сертифицирани организации, взели решение за реинженеринг (подобряване и промяна) на съществуващата им система;
 • Организации с внедрена и/или сертифицирана система за управление, подлежаща на изменения при публикувана нова версия на стандарт/и;
 • Всички фирми, които работят за подобряване на организацията на своята работа и за повишаване на качеството;
 • Физически лица – специалисти от различни области, които се стремят да повишат своята конкурентост на пазара на труда.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ: