Одити от втора страна

image

Одиторският екип на СИ АЙ България е квалифициран да провежда вътрешни одити (от втора страна). Те се различават от сертификационните (от трета страна) по това, че се извършват от нает от сертифицираната организация квалифициран одитор, който професионално и компетентно оценява степента на съответствие на внедрена система за управление с изискванията на даден стандарт, норма, клиентски изисквания и описва наблюденията си в доклад.

Одит от втора страна може да се проведе и при оценяване и избор на доставчици. Тази услуга включва преглед на процеса на клиента за оценяване на доставчик, преглед на критериите и методите за оценка на доставчик, събиране на доказателства по време на одита и подготовка на доклад с обсъждане на резултатите и определяне на ефективни решения.

За запитване за оферта за провеждане на одит от втора страна, моля, свържете се с нас