Обучения - SA 8000 / ISO 26000

image

SA 8000 / ISO 26000 – Системи за управление на социалната отговорност.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на социалната отговорност съгласно SA 8000. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандарта и ще получите ценна информация какви действия трябва да предприемете за ефективното му внедряване в организацията. Ще Ви бъде полезен за идентификация и оценяване на рисковете при работа, управление на човешките ресурси, проблемите с детския и принудителния труд, работното време и почивките, заплащането, дискриминацията, както и здравето и безопасността при работа.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.