УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРТИФИКАЦИИ ПО ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ ОТ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС

image

Оперативните програми в България на Европейския съюз предоставят възможности за финансово подпомагане на българските фирми за внедряване и сертификация на управленски системи. Това е прекрасна възможност всяка компания да бъде съфинансирана да реализира тези дейности и да оптимизира своите разходи. Чрез своя експертно подготвен персонал СИ АЙ България предлага на своите клиенти ценна информация за предстоящи и стартирали грантови схеми и им оказва съдействие в цялостния проектен процес.