ISO 27001 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

image

ISO 27001 е най-широко признатият стандарт за сигурност на информацията. Той определя изискванията към изграждане и поддържане на система за управление на сигурността на информацията и позволява на организацията да следи и контролира своята уязвимост, да управлява риска и да гарантира сигурността на операции, клиенти и правните изисквания.

Сертификацията спрямо този стандарт е доброволна за всички организации и задължителна за административни органи, които работят с електронни документи, предоставят административни услуги по електронен път или обменят електронни документи между административни органи.

ПОЛЗИТЕ ОТ ISO 27001 ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

  • Управление и минимизиране на рисковата експозиция;
  • Поддържане сигурността на поверителната информация;
  • Изграждане култура на сигурност;
  • Сигурност при обмена на информация;
  • Защита на фирмата, активите, акционерите и ръководството;
  • Предоставяне на трайни услуги или продукти;
  • Обезпечаване доверието на клиентите и заинтересованите страни по отношение начина на управление на риска;
  • Поддържане на съответствие с нормативните и регулаторни изисквания;
  • Осигуряване на конкурентно предимство;

СИ АЙ България е акредитирана от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) да предоставя услуги по сертифициране на системи за управление на информационната сигурност. Свържете се с нас, за да разберете как СИ АЙ България може да съдейства на Вашата организацията по отношение сертификация по ISO 27001.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА