Обучения - ISO 45001

image

ISO 45001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Оценка на рисковете на работа. Нормативна рамка. Управление на инциденти.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандарта и ще получите ценна информация какви действия трябва да се предприемат за ефективното му внедряване в организацията. Ще Ви бъде полезен за идентификация и оценяване на рисковете при работа, управление на човешките ресурси, подобряване на работната среда, наблюдение на работните процеси, както и управление на инциденти на работното място.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.