Обучения - ISO 22301

image

ISO 22301 – Системи за управление на непрекъсваемост на дейността. Изисквания.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса съгласно ISO 22301. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандарта и ще получите информация какви действия трябва да предприемете за ефективното му внедряване в организацията. Семинарът ще Ви бъде полезен за определяне на факторите, които могат да станат причина за прекъсване на дейностите или операциите, и как да се приложат контролни механизми срещу тях. Ще бъдат разгледани и механизмите за управление на риска, получаване на висока степен на организационна устойчивост и ефикасен отговор в случай на прекъсващо дейността събитие.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.