ISO 9001 УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

image

ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той осигурява рамка, която позволява на организациите да разработват и прилагат собствени системи за управление на качеството, да се стремят към най-добри постижения и да управляват ефективно ежедневната си дейност.

Всяка организация, внедрила система за управление на качеството, има потенциал да привлича и задържа клиенти, като същевременно подобрява ефективността и рентабилността на своя бизнес.

Сертификацията на системи за управление на качеството съгласно този стандарт е гаранция, че организацията разполага с надеждни механизми за гарантиране на качеството на предоставяните от нея продукти и услуги.

ПОЛЗИТЕ ОТ ISO 9001 ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

  • Разработване на последователни, повтарящи се процеси като обща система;
  • Увеличаване на ефективността на бизнеса чрез подобряване на мониторинга и измерването;
  • Одит на системата за управление, идентифициране на устойчивостта, стимулиране на промяната;
  • Насочване на отговорността за разработването и управлението на системата за качество към висшето ръководство;
  • Осигуряване на необходимите средства за задоволяване изискванията на клиентите и други заинтересовани страни;
  • Идентифициране и разбиране на бизнес рисковете и средствата за тяхното минимизиране;
  • Непрекъснато измерване на целите на компанията и тяхното изпълнение;
  • Извеждане на недостатъците и намаляване на грешките в качеството на продукти и услуги;
  • Идентифициране и премахване на основните причини за повтарящи се проблеми, спестяване на време и пари;
  • Подобряване на експлоатационните характеристики и увеличаване на печалбите.

СИ АЙ България е акредитирана от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) да предоставя услуги по сертифициране на системи за управление на качеството. Свържете се с нас, за да преминете през пълния процес на сертифициране или за да определите доколко Вашата организация е готова да предлага качествени продукти и услуги.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА