ISO 22000 УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

image

СИ АЙ България е една от първите сертификационни организации, акредитирани от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) да предоставя сертификати за системи за управление на безопасността на храните съгласно международния стандарт ISO 22000. Предоставеното ни от UKAS право за сертифициране съгласно стандарта ISO 22000 допълва съществуващите ни акредитации за оценка на организации по изискванията на ISO 9001:2008 и за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP). Ето защо сме в състояние да предложим на организациите в хранителната верига персонален подход, който подхожда най-добре на техните изисквания - ISO 9001, ISO 9001+HACCP или ISO 22000.

Сертификатът съгласно изискванията на ISO 22000 демонстрира ангажираност на организацията да предоставя безопасност на храните по цялата снабдителна верига, за да се доставят безопасни продукти на крайния потребител. Стандартът позволява ефективна интеграция и безпроблемна съвместимост с други системи за управление.

Ние работим с най-различни типове организации за извършване на оценка в секторите от хранителната верига, включително:

 • Птицевъди
 • Съоръжения за обработка на храни
 • Производители на храни
 • Кетъринг
 • Ресторанти

ПОЛЗИТЕ ОТ ISO 22000 ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

 • Демонстриране ангажираността на организацията към съблюдаване безопасност на храните;
 • Осигуряване на контроли на всички етапи от веригата за производство на храни с цел предотвратяване рисковете за безопасността на храните;
 • Стабилизиране и подобряване на вътрешните процеси, необходими за осигуряване на трайно безопасни храни;
 • Осигуряване на рамка на ангажимента за управление, комуникацията с клиентите и доставчиците и непрекъснатото подобряване на системата за безопасност на храните;
 • Укрепване доверието на клиентите и други заинтересовани страни в способността на организацията Ви да контролира рисковете за безопасността на храните и да осигури безопасни продукти;
 • Осигуряване средства за непрекъснато подобряване, което гарантира, че системата за управление на безопасността на храните се преразглежда и актуализира така, че всички дейности, свързани с безопасността на храните, остават безопасни и ефективни.

СИ АЙ България е акредитирана от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) да предоставя услуги по сертифициране на системи за управление на безопасността на храните. Свържете се с нас, за да разберете как СИ АЙ България може да съдейства на Вашата организацията по отношение сертификация по ISO 22000.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА