Обучения - ISO 27001

image

ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания. Защита на активите.

Интензивен семинар-обучение, посветен на международния стандарт за системи за управление на сигурността на информацията съгласно ISO 27001. Чрез него ще се запознаете с изискванията на стандарта и ще получите информация какви действия трябва да бъдат предприети за ефективното му внедряване в организацията. Ще Ви бъде полезен за идентификация на активите, отнасящи се за сигурността на информацията, определяне на заплахите към тях, оценката, третирането и управлението на рисковете, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността на информацията.

При желание за участие моля, попълнете и изпратете регистрационната форма

Ако имате въпроси, можете да ги зададете към формата за контакт.