Си Ай България - Ние сме на ваше разположение!

image

Си Ай България информирa своите клиенти във връзка с обявяването от Министерски съвет извънредно положение в България

Уважаеми клиенти,

  Във връзка с обявеното от Министерски съвет извънредно положение в България, бихме искали да ви информираме, че:
 • Тази работна седмица, 16-20/03/2020, офисът на СИ АЙ България ООД няма да работи. Подготвяме се да започнем дистанционна работа, от домовете си, от следващата седмица – 23/03/2020. Ако междувременно има неотложен въпрос, по който бихте искали да се свържете с нас, можете да го направите по имейл – office@ci-bg.net или на мобилните ни телефони, с които разполагате.
 • В момента разработваме документация за провеждане на дистанционни одити, за да осигурим непрекъсваемостта на притежаваната от вас сертификация.
 • Ще се свържем с всички наши клиенти, чиито одити са планирани в периода до края на месец април 2020г., за да уточним възможностите за провеждане на дистанционен одит и продължаване на сертификацията в условията на тази извнъредна ситуация.
 • Всички одити на място, необявени одити, обучения, семинари и събития, планирани от СИ АЙ България ООД се отлагат, до нормализиране на ситуацията.

  Ние сме на ваше разположение, можете да се свържете с нас: • Лилия Петкова – 0884 990752 – l.petkova@ci-bg.net
 • Александра Шопова – 0885 905399 – a.kamenska@ci-bg.net,
 • Виктор Вълчев - 0887 168003 – v.valchev@ci-bg.net
 • Женя Василкьова – 0885 981895 - j.vasilkyova@ci-bg.net

Бъдете здрави!
СИ АЙ България ООД