Стартира роект за подпомагане на бизнеса

image

СИ АЙ БЪЛГАРИЯ - стартира проект за подпомагане на бизнеса във връзка с икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 11.08.2020 г. СЕРТИФИКЕЙШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ /СИ АЙ БЪЛГАРИЯ/ ООД стартира изпълнението на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" със сключен договор за БФП BG16RFOP002-2.073-7923-C01. Целта на проекта е да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът се изпълнява в рамките на ОП Иновации и конкурентоспособност. Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.