ОП "Иновации и кокурентоспособност"

image

Си Ай България предлага акредитирани сертификационни услуги съгласно международния стандарт ISO/IEC 20000-1

Считано от месец декември 2018 Си Ай България вече предлага акредитирани сертификационни услуги съгласно международния стандарт ISO/IEC 20000-1. Си Ай България участва активно в акредитацията по стандарт ISO/IEC 20000-1, като включително акрeдитационният одит под наблюдение се проведе на територията на България. Си Ай България предлага сертификационни услуги с местен одитор, като разполага с трима одобрени компетентни български одитори.