НИЕ ПОМАГАМЕ НА ВАШИЯТ БИЗНЕС ДА СЕ РАЗВИВА. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

setting
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Сертификационният процес се осъществява в няколко основни етапа

trophy
ОБУЧЕНИЯ

Предлагаме богато портфолио от практически курсове, семинари и обучения

plane
ОДИТИ ОТ ВТОРА СТРАНА

Одиторският ни екип е квалифициран да провежда вътрешни одити

check
ПРОВЕРКА НА СЕРТИФИКАТ

Направете запитване за валидността на издаден от нас сертификат

НОВИНИ

image

СИ АЙ БЪЛГАРИЯ - стартира проект за подпомагане на бизнеса във връзка с икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 11.08.2020 г. СЕРТИФИКЕЙШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ /СИ АЙ БЪЛГАРИЯ/ ООД стартира изпълнението на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" със сключен договор за БФП BG16RFOP002-2.073-7923-C01.

прочетете повече
image

Си Ай България - Ние сме на ваше разположение!

Считано от 16-20/03/2020, офисът на СИ АЙ България ООД няма да работи. Подготвяме се да започнем дистанционна работа, от домовете си, от следващата седмица – 23/03/2020. Ако междувременно има неотложен въпрос, по който бихте искали да се свържете с нас, можете да го направите по имейл – office@ci-bg.net или на мобилните ни телефони, с които разполагате.

прочетете повече

Ползите за вашият бизнес

Принос за корпоративния успех
Принос за корпоративния успех и доброто име на една организация чрез насърчаване на търговията и взаимното признаване, управлението на качеството, околната среда, безопасността на храните, информационната сигурност и условията на труд;
Признание на постиженията в национален и международен мащаб
Съдействие при признаване в национален и международен мащаб постиженията на дадена организация посредством независима оценка на внедрените системи за управление;
Синхронизиране на практики и „бизнес езиците” на комуникация
Подпомагане синхронизиране на практики и на „бизнес езиците” на комуникация на сертифицирани фирми от различни държави и континенти;
Ефективност и постоянно усъвършенстване
Подпомагане синхронизиране на практики и на „бизнес езиците” на комуникация на сертифицирани фирми от различни държави и континенти;
Увереност при вземането и осъществяването на ефективни решения
Увереност при вземането и осъществяването на ефективни решения, чрез които да постигате реални бизнес резултати.

Защо да изберете нас?

СИ АЙ България прилага индивидуален подход и се стреми да отговори адекватно на конкретните нужди на всеки свой клиент.

Разполагаме с широкоспектърна палитра от служители и одитори от експертна, професионална, сертификационна и езикова гледна точка.

Ръководим се от високи етични и морални норми и гарантираме сигурност и конфиденциалност на предоставяната ни клиентска информация в цялостния процес на одиторски услуги.

Планираме провеждането на всички одити с помощта на информационна система, като минимизираме разходите и времето за реализацията им.

Нашите приоритети

Популяризиране на международните управленски стандарти
Да популяризираме международните управленски стандарти като продуктивен метод за повишена конкурентоспособност, развитие и добри бизнес практики;
Подпомагане на клиентите
Да подпомагаме клиентите си в техния стремеж за израстване и непрекъснато подобряване чрез обективните ни експертни оценки и констатации;
Отговор на разнообразното търсене на нашите клиенти
Да отговаряме на разнообразното търсене на нашите клиенти чрез предприемане на действия по разширяване на обхвата ни на акредитирана сертификация за организации с най-различен предмет на дейност;
Максимално удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни
Да осигуряваме адекватен одиторски ресурс, сигурна софтуерна среда и висококвалифициран персонал за максимално удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни;
Успешна интерпретация на изискванията на международните стандарти
Чрез профилирани обучителни дейности да подпомагаме своите клиенти успешно да интерпретират изискванията на международните стандарти и променящите им се версии.